РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , а саме:

 • обладнання, в якому використовують небезпечні речовини;
 • технологічного устаткування та його елементів нафтопроводів, систем газопостачання природним і зрідженим газом, газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
 • гірничошахтного та гірничорятувального устаткування;
 • технологічного устаткування хімічної, нафтохімічної, деревообробної, переробки пластмас та ін.;
 • обладнання та захисних систем, що експлуатується в потенційно вибухонебезпечному середовищі;
 • устаткування напругою понад 1000В;
 • парові та водогрійні котли понад 0,1 МВт;
 • трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05МПа і температурою нагріву вище ніж 110° С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05МПа;
 • підіймальні споруди;
 • обладнання переробки природного каменю;
 • ковальсько-пресового устаткування;
 • технологічних транспортних засобів.